Andere vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

OPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn.

Als u COPD heeft, komt u vaak adem tekort. Door ontstekingen in uw longen gaan uw longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor krijgt u klachten als hoesten en benauwdheid.

Bij COPD kunt u last hebben van:

  • Benauwdheid
  • Hoesten
  • slijm ophoesten
  • kortademigheid
  • vermoeidheid
  • weinig spierkracht
  • gewichtsverandering

Benauwd

Eén van de bekendste symptomen van COPD is benauwd zijn. Soms kan dit zelfs zo erg zijn, dat u elke dag extra zuurstof nodig heeft. Er zijn ook mensen met ernstige COPD die zo benauwd en vermoeid zijn, dat zij een rolstoel of scootmobiel nodig hebben. Benauwd zijn is een naar en angstig gevoel. Het maakt uw dagelijkse activiteiten lastiger. Probeer daarom uw energie zoveel mogelijk te verdelen over de dag. Vermijd activiteiten die u erg vermoeien, of vraag om hulp van iemand uit uw omgeving.

Hoesten

Hoesten is een andere bekende klacht van COPD. Het komt vaak voor, omdat er veel slijm in de longen zit. De typische hoest bij beginnend COPD wordt door veel mensen ook wel een rokershoest genoemd. Hoesten is een natuurlijke reactie van het lichaam om slijm weg te krijgen. Het kan dus zijn dat er slijm meekomt bij een hoestbui. Hoesten is erg vervelend. Met speciale hoesttechnieken (huffen) leert u om slijm los te maken en op te hoesten. U bent hierdoor minder benauwd. Een longfysiotherapeut kan u deze techniek aanleren. Uw arts kan u doorverwijzen.

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn.

Gezien de impact van het virus op de samenleving zetten wij ons netwerk in om met zijn allen een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. Daarom zijn er binnen Chronisch ZorgNet ‘coronatherapeuten’ opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Deze therapeuten hebben allemaal een uitgebreide basisscholing longaandoeningen gedaan, en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Alle Corona therapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Vanaf 2019 wordt fysiotherapie en oefentherapie voor mensen met COPD GOLD 2, 3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
Dus ook als u niet aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen fysiotherapie vergoed.

Wel is het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daarop volgende jaren (de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, gemaximeerd.
Let op: het eigen risico is van toepassing op de fysiotherapie en de oefentherapie in de basisverzekering!

Zorginstituut Nederland heeft van de minister van Volksgezondheid de opdracht gekregen om de zorg voor ex COVID-19 patiënten goed te organiseren.

De organisatie heeft gemerkt dat paramedische herstelzorg cruciaal is in een groot aantal gevallen. Vandaar het besluit dat de mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, of tekenen van een besmetting hebben ervaren zonder een test te laten doen, recht hebben op 50 fysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering.  U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn om aanspraak te kunnen maken op deze zorg.
Deze regeling geldt onder andere ook voor ergotherapie en logopedie.

De behandelperiode mag maximaal zes maanden duren, waarbij er na drie maanden door de arts wordt vastgesteld of het effectief is om door te gaan met de herstelzorg.