Cardo Healthcare: Fysiotherapie bij COVID-revalidatie

Wanneer je besmet bent geraakt met het coronavirus kan dit tot langdurige lichamelijke klachten leiden. Dat je bent genezen, betekent niet dat jouw vitaliteit weer hetzelfde is als voorheen. Vandaar dat Zorginstituut Nederland het aanraadt om voor paramedische herstelhulp te kiezen, wanneer dit nodig is. Fysiotherapie valt onder deze herstelzorg. Bij Cardo Healthcare in Veldhoven en Waalre worden ex-corona-patiënten begeleid in het hersteltraject.

Jovanka Moors is fysiotherapeute en praktijkhoud-ster bij Cardo Healthcare. Zij geeft aan dat de fysieke gevolgen van COVID-19, zelfs wanneer mensen enkel milde klachten hebben gehad, behoorlijk tot enorm kunnen zijn. “Mensen zijn erg vermoeid en het kost veel moeite en tijd om te herstellen.”
Een aantal klachten waar ex-corona patiënten mee rondlopen zijn kortademigheid en spier- en zenuwpijn. Esther Janssen uit Veldhoven (43 jaar) ervaart deze problemen. Zij heeft moeite met ademhalen en haar conditie is ernstig achteruitgegaan sinds de besmetting. De druk op de borst komt voort uit de longproblemen die zij aan het virus heeft overgehouden. De huisarts heeft haar doorverwezen naar een fysiotherapeut om haar conditie weer op peil te krijgen en de longcapaciteit te verbeteren. Ook een hevige druk op de borst en heftige hoofdpijn kunnen gevolgen zijn van besmetting door het coronavirus. Esther is met deze klachten bij Cardo Healthcare gekomen.

Essentiele begeleiding
COVID-revalidatie met behulp van de fysiotherapeut is specialistisch werk en bestaat uit het optrainen van verloren spiermassa en het verbeteren van de longcapaciteit. Fysiotherapiepraktijken, die deze specialis- tische zorg kunnen bieden zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet. Er wordt door Chronisch Zorgnet verwacht dat er met meerdere disciplines naar het COVID herstel wordt gekeken. Onder het dak van Cardo Healthcare werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten, cesarthera-peuten en diëtisten intensief samen om het hersteltraject optimaal te laten verlopen. Cardo Healthcare Veldhoven en Waalre zijn beiden zo’n gespecialiseerde praktijk.

Max Broers, fysiotherapeut en praktijkhouder bij Cardo Healthcare, bevestigt dat fysiotherapeutische begeleiding essentieel is bij het hersteltraject van een coronabesmetting. “Wij zien bij ons in de praktijk dat mensen hard moeten werken om te herstellen. Het kost tijd om terug te keren naar hun oude niveau. We merken dat de begeleiding van gespecialiseerde therapeuten een meerwaarde heeft.”
Deze meerwaarde heeft te maken met de specialistische kijk die de therapeuten op de persoonlijke situaties van patiënten hebben. Zij kunnen snel vaststellen waar het probleem zit en met welke oefeningen de klachten op de meest effectieve manier een blijvende verbetering kun-nen opleveren.

Hightech apparatuur
Bij Cardo Healthcare wordt er gebruik gemaakt van hightech cardio- en trainingsapparatuur. Hiermee kan heel specifieke krachttraining aangeboden worden die afgestemd is op spierrevalidatie na het doormaken van COVID. Deze zogenaamde eGym apparatuur geeft een op de persoon afgestemde trainingsroutine, waarbij de apparatuur compleet is afgesteld op het persoonlijke lichaam. Dit, in combinatie met allerlei therapeutische trainingen, zoals ademhalingsoefeningen, zorgt ervoor dat de spierkracht en het inspannings- en uithoudings-vermogen worden verbeterd en langzaamaan terug-komen op het oude niveau.
Ook worden er vanuit Cardo Healthcare moderne thuis-meting systemen beschikbaar gesteld. “We werken met gespecialiseerde hartslagmeters, die in de gaten houden hoe een workout van een patiënt verloopt en hoe het lichaam hierop reageert. We kunnen de patiënt dus ook thuis in de gaten houden. Dit is van grote waarde. De ontwikkeling van het lichaam en de revalidatie kan hier-mee worden bevestigd. “

Paramedische herstelzorg regeling
Zorginstituut Nederland heeft van de minister van Volksgezondheid de opdracht gekregen om de zorg voor ex COVID-19 patiënten goed te organiseren.
De organisatie heeft gemerkt dat paramedische herstelzorg cruciaal is in een groot aantal gevallen.
Vandaar het besluit dat de mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, of tekenen van een besmet-ting hebben ervaren zonder een test te laten doen, recht hebben op 50 fysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering.
Je hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn om aanspraak te kunnen maken op deze zorg.
Deze regeling geldt onder andere ook voor ergotherapie en logopedie.

Cardo​ Healthcare Veldhoven
Rapportstraat 10A
5504 BP Veldhoven
T: 040 – 2 094 095
E: fysio@cardo.nl

Cardo​ Healthcare Waalre
van Dijklaan 3
5541 WG Waalre
T: 040 – 2 094 095
E: fysio@cardo.n

Vind direct een COPD fysiotherapeut.

Op zoek naar een COPD Fysiotherapeut bij jou in de buurt?

Klik dan op onderstaande button om op plaatsnaam een behandelaar te zoeken.

Zorgzoeker
COPD Plattegrond Nederland